Cele fundacji

1) Pomoc syryjskim uchodźcom oraz innym osobom poszkodowanym w konflikcie w Syrii;
2) Upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa w Syrii, w tym:
- ochrony praw człowieka,
- ochrony swobód obywatelskich,
- ochrony praw kobiet i dzieci,
- ochrony praw mniejszości etnicznych i religijnych.