Polska przychodnia psychologiczna w Jordanii

Przychodnia w Irbid /fot.SAMS

W miejscowości Irbid (ok. 20 km od granicy jordańsko-syryjskiej) funkcjonuje mała przychodnia psychologiczna, która pomaga uchodźcom z Syrii będącym po traumie wojny, zwłaszcza dzieciom. Przy wykorzystaniu funduszy polskiego programu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016" zwiększyliśmy skalę działalności przychodni (zatrudniliśmy więcej psychologów, zaangażowaliśmy 4 specjalistów z Polski i zwiększyliśmy zakres usług, także o szkolenia i warsztaty dla rodziców). W ramach projektu utrzymana będzie działalność całej przychodni, w rozszerzonej formie, przez okres 8 miesięcy, w trakcie których planujemy przyjęcie około 7 500 pacjentów. Wszystkie świadczone usługi będą bezpłatne. Dla najmłodszych pacjentów będą rozdawane także dary rzeczowe. Przychodnia nosi nazwę "Polska przychodnia psychologiczna w Irbid". W przychodni zatrudnionych jest 17 pracowników (w tym 10 psychologów, 2 terapeutów i 1 psychiatra).

Całkowity koszt projektu, to 827 420 zł, w tym 747 580 zł pochodzi z dotacji Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy się 30 listopada 2016 r.