Bezpośrednia pomoc na terenie Syrii

Fundacja organizowała również od listopada 2013 zbiórki darów i transporty pomocy humanitarnej rozdzielanej pomiędzy uchodźców syryjskich. Transporty zawierające łącznie 45 ton darów, odzież i obuwie, leki i środki opatrunkowe, koce i zabawki, podlegały polskiej i tureckiej kontroli celnej. Przewożone były z portu w Gdyni do portu Mersin, a dalej drogą lądową do Bab Al-Hawa, gdzie przekazywane były grupom syryjskim i dystrybuowane wśród uchodźców wewnętrznych na północy Syrii.

Dystrybucja darów prowadzona była we współpracy z dwiema organizacjami: Union of Syrians Abroad (UoSA) z siedzibą w Wiedniu – oddział w Reyhanli oraz Aleppo City Medical Council (ACMC), grupą prowadzącą polowe punkty medyczne na terenie Aleppo.

grudzień 2014 

Kolejne dary z Polski są już w drodze do Syrii!

październik 2014

 Nie zamykaj oczu

 

Luty 2014

Pomoc z Polski szczęśliwie dotarła do Syrii

Listopad 2013

Droga pomocy

Z Polski do Syrii wysłanych zostało więcej transportów. Pierwsze tego rodzaju działania podejmowane były przez społeczność syryjską w Polsce już w 2011 roku. Jednym z celów powołania Fundacji było sformalizowanie i lepsza organizacja tych inicjatyw. Dzięki praktycznemu doświadczeniu Fundacja mogła również pomóc innym organizacjom w dostarczeniu transportów humanitarnych na teren Syrii.

 


Z inicjatywy Fundacji podjęta została próba oceny sytuacji w Syrii i dyskusji na temat co i jak trzeba zrobić by pomóc Syryjczykom.

W Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 9 styczniu br., zorganiozowany został panel dyskusyjny poświęcony sytuacji w Syrii i losom ludności cywilnej w wyniszczającej wojnie w Syrii - "SYRIA W OGNIU - KRYZYS HUMANITARNY A ODPOWIEDŹ ŚWIATA". W panelu uczestniczyli: dr Samer Masri, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Patrycja Sasnal, Michał Przedlacki, Marcin Suder i Maciej Moskwa.
Podczas spotkania odbył się także pokaz wielokrotnie nagradzanego polskiego filmu o wojnie w Syrii "NOTATKI Z CIEMNOŚCI". Wydarzeniu towarzyszy także wystawa fotografii o dzisiejszej Syrii autorstwa Marcina Sudera.

Rozliczenie podatkowe 2014

> MOŻNA odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną Fundacji Wolna Syria w 2014 roku

Fundacja realizuje cele w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4. ust.1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”.

Podstawa prawna odliczenia: art.26 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wypełniając PIT-37 należy wypełnić PIT/O (część B.Odliczena od dochodu, pkt.1. Darowizny przekazane, rubryka 11). Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż na podatniku leży obowiązek sprawdzenia jak należy prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe, czy jego status uprawnia go do odliczenia darowizny i jakie muszą być spełnione warunki (np. odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodów). Dodatkowe informacje.

> NIE MOŻNA przekazać na rzecz Fundacji Wolna Syria 1% podatku

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (pomimo, że prowadzi działalność pożytku publicznego). Wynika to m.in. z faktu, że Fundacja została zarejestrowana 6 sierpnia 2013 roku, a zgodnie z art.22 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem prowadzenia działalności zgodnie z art. 3 ustawy, przez co najmniej 2 lata. 

Światowy Dzień Solidarności z Syrią - 11 stycznia

W Syrii wciąż ginie ludność cywilna. Przywódcy światowi i instytucje państwowe zawiodły ale zwykli ludzie nie zawiedli. Pomoc i wsparcie jest coraz większe. Dziękujemy! 

Z tej okazji można podpisać PETYCJĘ do ONZ

Reżim Asada może ponownie zaatakować ludność cywilną przy użyciu broni chemicznej

 

 • Barak Obama zdecydowaował, że będzie interwenjował w Syrii, zaznaczył, że celem nie będzie zmiana reżimu i popsosił Kongres o zgodę.
 • Stanowisko Fundacji Wolna Syria w sprawie decyzji prezydenta Baraka Obamy. Opóźnienie interwencji w sytuacji gdy dochodzi codziennie do ludobójstwa jest niewłaściwym krokiem. W czasie, gdy będzie toczyła się debata w Kongresie USA będą ginęli kolejni niewinni cywile z rąk sił reżimu. Opóźnienie interwencji daje Asadowi czas do przygotowania się do ataku i usunięcia aktywów militarnych z baz wojskowych. Mówienie przez prezydenta Obamę, że celem ataku nie będzie obalenie reżimu powoduje, że nie występują w szeregach armii rządowej masowe dezercje, a osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne nie obawiają się, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i w związku z tym w dalszym ciągu łamią prawo wojny. Ograniczony atak, bez doprowadzenia do obalenia reżimu spowoduje, że Asad zostanie nieznacznie osłabiony, w związku z tym w dalszym ciągu będzie zdolny do użycia broni chemicznej i w dodatku będzie zmuszony używać jej coraz częściej. Ponadto, ograniczony atak propagandowo zostanie wykorzystany przez reżim i przedstawiony jako zwycięstwo a co za tym idzie może to wzmocnić Asada i jego reżim".
 • Brytyjski Parlamnet różnicą kilku głosów zablokował możliwość udziału Wielkiej Brytanii w akcji zbrojnej przeciwko syryjskiemu reżimowi.
 • Stanowisko fundacji Wolna Syria w sprawie decyzji  Izby Gmin. "Członkowie fundacji Wolna Syria są rozczarowani i głęboko zaniepokojeni decyzją brytyjskiej Izby Gmin, która utrudni powstrzymanie ludobójstwa w Syrii. Decyzja ta jest złym sygnałem dla wszystkich dyktatorów, pokazuje bowiem, że społeczność międzynarodowa nie jest chętna i zdolna do ukarania ich za dokonywane zbrodnie przeciwko własnym obywatelom. Decyzja ta zwiększa prawdopodobieństwo ponownego użycia broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej w Syrii i w innych państwach. Decyzja ta pozwala na dalszy rozlew krwi i destabilizację Syrii i całego regionu i zwiększa ryzyko rozszerzenia konfliktu na inne państwa. Decyzja ta jest de facto zwycięstwem Assada i jego sojuszników - Iranu i Hezbollahu". 
 • Siły reżimu przenoszą sprzęt wojskowy i żołnierzy do szkół, uniwersytetów, szpitali i innych cywilnych obiektów. Jednocześnie do obiektów wojskowych przewożeni są więźniowie i zatrzymani członkowie opozycji.
 • Siły reżimu konfiskują cywilne ciężarówki i samochody transportowe w Damaszku. Samochody załadowywane są w bazach wojskowych następnie wjeżdżają na teren różnych dzielnic Damaszku. Najwięcej transportów wyjechało z bazy 155.
 • W razie ataku musi być utworzony most powietrzny z pomocą humanitarną, ludzie muszą dostać maski przeciwgazowe, szpitale lekarstwa.
 • Przypominamy, że już w 2011 wspierający Assada mufti Ahmad Badreddin Hassoun, groził roku, że syryjski reżim ma w stolicach państw zachodnich zamachowców gotowych wysadzić się w przypadku interwencji zbrojnej w Syrii. Samobójcze ataki mogą być też wykonywane w Syrii
 • USA: John Kerry: „zabijanie cywilów, kobiet i dzieci, niewinnych przechodniów to po prostu moralna plugawość” „Asad niszczy dowody bombardując te same miejsce, w której użyta została broń chemiczna”, „Obama w tej chwili rozważa, jaka odpowiedź na działania Baszara al-Asada będzie najbardziej odpowiednia”, „raport na temat użycia broni zostanie wkrótce ujawniony”.
 • Wielka Brytania: William Hague: „Interwencja militarna przeciwko Syrii może być jedyną możliwą odpowiedzią”, „do podjęcia działań w Syrii nie jest potrzebna zgoda Rady Bezpieczeństwa ONZ”, - brytyjska marynarka wojenna przygotowuje się do udziału w ewentualnym wspólnym z USA ataku na cele w Syrii.
 • ONZ: Ban Ki-moon: „mimo upływu czasu inspektorom ONZ udało się wykonać swoje zadanie i zdobyli dowody na użycie broni chemicznej”.
 • Rosja: Sergey Lavrov: „w razie ataku na Syrię Rosja nie zamierza z nikim prowadzić wojny”.
 • Turcja: Ahmet Davutoglu: Turcja przyłączy się do każdej międzynarodowej koalicji przeciwko Syrii bez zgody Rady Bezpieczeństwa”.
 • Niemcy: Steffen Seifert: „jeśli inspektorzy ONZ potwierdzą użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Syrii Baszara al-Asada, "będzie to musiało zostać ukarane".
 • Francja: Laurent Fabiusz: "Nasza odpowiedź na użycie broni chemicznej przez syryjski reżim musi być ostra".
 • Kurdyjska Rada Narodowa dołączyła do opozycyjnej Syryjskiej Koalicji Narodowej.
 • W Jordanii zwołane zostało posiedzenie dowódców wojskowych z USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Jordanii, i Turcji.
 • W sumie 37 państw rozważa udział w akcji zbrojnej przeciwko syryjskiemu reżimowi.
 • Amerykańska i Brytyjska marynarka wojenna gotowe są do uderzenia w syryjski reżim.

Dlaczego Assad użył broni chemicznej?

 

Znane są już powody użycia broni chemicznej przez syryjski reżim. Assad po ataku na jego konwój (8 sierpnia) zwołał sztab kryzysowy i zażądał, aby przygotowany został plan odwetu. Jedną z opcji, była propozycja gen. Tahera Muhammada Khalila... by użyć broni chemicznej. Assad kazał wdrożyć plan ataku chemicznego, gdyż inne opcje, w tym inwazja lądowa dzielnic opanowanych przez opozycję, wiązałyby się z dużym stratami po stronie sił reżimu. W środę 21 sierpnia, ok godz. 1:00 w nocy wystrzelono pierwsze 5 rakiet z lotniska wojskowego Mezzah w Damaszku, najbardziej intensywny ostrzał przeprowadzono jednak ok. godz. 3:00 z wojskowych baz 155 i 127 należących do 4 dywizji sił reżimu. W sumie tej noc na dzielnice opozycji spadło 40 rakiet, część z nich zawierała broń chemiczną. Według dokładnych raportów z 13 szpitali, zginęło w sumie 1821 osób. Według organizacji Lekarze bez Granic tylko w trzech szpitalach, które odwiedzili 22-24 sierpnia byli świadkami śmierci 355 osób z powodu powikłań związanych z atakiem chemicznym.

Dokładny raport o ataku chemicznym w j. angielskim
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports//chemicaldamascussuburbs

 

Syryjski reżim użył broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej - jest ponad 1300 ofiar, głównie kobiety i dzieci

  

W środę (21 sierpnia) w godzinach porannych (3:00-4:30) siły syryjskiego reżimu użyły broni chemicznej przeciwko mieszkańcom w kilku dzielnicach Damaszku (w sumie wystrzelono 29 rakiet, większość ze stanowisk wojskowych na górze Qasioun). Do najgorszego ataku doszło na wschodnią dzielnicę „Ghouta al-Sharkia”. Liczba ofiar wciąż rośnie, w 10 punktach, do których przywożeni byli zabici i zatruci doliczono się ponad 1300 ofiar śmiertelnych, większość to kobiety i dzieci. Ludzie schodzili do dolnych kondygnacji aby schronić się przed bombardowaniem. Nie wiedzieli, że to atak chemiczny, a trujące gazy gromadzą się właśnie w dolnych częściach budynków. Było to ludobójstwo.

Zwolennicy zbrodniarza wojennego (Assada) wyszli w tym samym dniu na ulice Damaszku świętować zwycięstwo.

W Syrii w chwili obecnej przebywa 20 inspektorów ONZ, którzy mają zbadać czy syryjski reżim używa broni chemicznej przeciwko cywilom. Ich mandat nie pozwala jednak na udanie się w miejsce dokonanej zbrodni pod Damaszkiem. Rada Bezpieczeństwa nie zdołała rozszerzyć ich uprawnień z powodu weta Rosji i Chin.

Dziennikarze ostrożnie komentują wydarzenia i zastanawiają się czy opozycja, nie wykradła broni chemicznej od wojsk reżimu i sama nie zbombardowała swoje rodziny, żony i dzieci by zdobyć przychylność społeczności międzynarodowej. Niektórzy politycy mówią, że lepiej nie przeprowadzać interwencji w Syrii, bo po upadku syryjskiego reżimu największy na świecie arsenał broni chemicznej mógłby dostać się w niepowołane ręce.

حداد -żałoba

Samer Masri z Fundacji Wolna Syria w TOK FM : AUDIO 1 

(tragiczne wydarzenia w Syrii komentowaliśmy również w czterech innych stacjach radiowych).

 Wojskowe bazy sił reżimu w okolicy Damaszku, w których znajduje się broń chemiczna: interaktywna mapa

 

Młodzi Polacy pomagają dzieciom z Syrii

Piątka wolontariuszy z Polski wyjechała do irackiego Kurdystanu, by pracować z dziećmi w obozie dla uchodźców w Domiz. Przebywa tam 45 000 uciekinierów z Syrii, w tym ponad 20 000 dzieci. Wolontariusze proszą o wsparcie ich działań w celu umożliwienia wydłużenia ich pobytu w obozie. Więcej o akcji, strona na Facebooku, artykuł na stronie gazety Wyborczej, blog liderki grupy Olgi Ślepowrońskiej.

Apel o pomoc dla Syryjczyków

 

Syryjczycy mieszkający w Polsce kupili za własne pieniądze dwie karetki i pojechali nimi do Syrii. W karetkach transportowane były środki medyczne i dary z przeprowadzonej prywatnej zbiórki. Możliwości Syryjczyków w Polsce są jednak na wyczerpaniu a potrzeby uciekającej od wojny ludności cywilnej w Syrii są ogromne. Pomoc międzynarodowa dociera głównie do obozów dla uchodźców poza granicami Syrii.
Co jest teraz najbardziej potrzebne?
1) Epidemia leiszmaniozy przynosi tragiczne skutki – potrzebny jest natychmiast lek, który produkowany jest w Polsce (Flukonazol produkowany przez: Pfizer, Medana Pharma, Polfarmex, Actavis, Teva i Gedeon Richter), Film na Youtube dokumentujący przypadki leiszmaniozy: http://www.youtube.com/watch?v=f_VHeRuHYJY&feature=youtu.be
2) Według danych ONZ liczba syryjskich uchodźców wynosi 1 250 000 osób, z tego 75% to kobiety i dzieci. W Syrii, w prowizorycznych obozach i schroniskach, przebywa ponad 1 000 0000 dzieci! One przeżywają traumę, słyszą i widzą tylko wojnę, wiele z nich zostało osieroconych, nie można dopuścić do tego, aby były straconym pokoleniem – potrzebne są zabawki i materiały edukacyjne.

Jeżeli ktokolwiek może skłonić któregoś z producentów zabawek w Polsce lub producentów powyższego leku do przekazania go, jako dar dla Polskiej Akcji Humanitarnej, to bardzo proszę o kontakt: 22-8288882 (Polska Akcja Humanitarna) lub 608297069 (Wolna Syria).

Bieżące wiadomości z Syrii

Przepływ informacji z Syrii jest coraz większy dzięki obecnym tam aktywistom. 

Bieżące informacje z Syrii można śledzić w wielu miejscach. Dla znających język arabski polecamy blogi syryjskich komitetów koordynujących, które publikowane są m.in. na facebooku.

Poniżej zamieszczamy linki do przykładowych stron dzienników, które uaktualniają informacje z Syrii na bieżąco:

NowSyria

The Guradian

Al Jazeera

15 grudnia 2012 - 28 lutego 2013 - Skrót Wiadomości

 

Piekarnie stały się celem reżimu

Siły reżimu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zniszczyły kilkanaście piekarni w dzielnicach i miastach, które aktywnie wspierały powstańców, najbardziej krwawy atak tego typu miał miejsce w miejscowości Halfaya w prowincji Hama, gdzie na skutek zbombardowania piekarni zginęło blisko 300 osób, innym krwawym przykładem był atak na piekarnie w dzielnicy Al-Mouaddamiyyeh w Damaszku, gdzie zgnięło kilkanaście osób. W kilku miejscach władze zanim zniszczyły piekarnie konfiskowały zapasy mąki, najwięcej, bo aż 40 ton, w dzielnicy Al-Hajar al-Aswad w Damaszku, a w Idlib zarówno zapasy mąki jaki i piekarnie zostały spalone. Celem ataku reżimu były też stacje benzynowe w nielojalnych reżimowi dzielnicach i miejscowościach.

 

Zginęło już ponad 700 Palestyńczyków  

Palestyńska dzielnica Yarmuk w Damaszku była celem ataku sił reżimu przez kilka tygodni. Dzielnicę kilkakrotnie zbombardowano, prowadzony był też ostrzał z granatników. Syryjskie obserwatorium praw człowieka z siedzibą w Londynie szacuje, że od początku powstania w Syrii zginęło co najmniej 700 Palestyńczyków, większość z dzielnicy Yarmuk [nazywaną też obozem Yarmuk].

 

W Syryjskich więzieniach giną tysiące ludzi

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odkryto kilkanaście masowych grobów z zabitymi cywilami, z śladami tortur, najwięcej w miejscowościach i okolicach niedaleko Damaszku. Siły reżimu najczęściej pozbywają się ciał zabitych porzucając je w obiektach takich jak hale produkcyjne, magazyny, szkoły, zamknięte szpitale, obiekty przemysłowe. Przykładowo znaleziono kilkanaście ciał w elektrowni Al-Asali w Damaszku, makabrycznego odkrycia dokonano też w pobliżu wojskowego szpitala w Damaszku – w pobliskim budynku znaleziono ponad 50 ciał.

 

Uniwersytet w Aleppo celem ataku reżimu

Tragedia na studenckim kampusie w Aleppo. Dwie rakiety wystrzelone przez siły reżimu uderzyły w tereny przylegające do kampusu studenckiego w Aleppo – zginęło w sumie ponad 80 osób, większość to studenci. Na nagraniach zamieszczonych w internecie widać moment uderzenia, prawdopodobnie były to często używane w syryjskim wojsko średniej wielkości rakiety typu Fajr (irańskiej produkcji).

 

Większość Syryjczyków żyje bez energii elektrycznej

Syryjskie elektrownie produkują tylko 35% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Elektrownie oparte są na ropie naftowej, w Syrii spadła produkcja ropy z 300 tys. baryłek/dziennie do ok. 100 tys. baryłek. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Damaszku, jednak i tam sytuacja się pogarsza ze względu na coraz większe zniszczenia sieci przesyłowej. Turcja wkrótce rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej do Syrii – w sumie będzie w stanie zaspokoić 5-10% zapotrzebowania.

 

Rakiety były przyczyną największej liczby ofiar wśród cywili w Aleppo

Reżim syryjski coraz częściej używa rakiet typu Scud (produkcji rosyjskiej) i typu Fateh (irańskie) przeciwko powstańcom. Skutki użycia tak ciężkiej broni okazały się fatalne dla ludności cywilnej. Najbardziej tragiczne przypadki zdarzyły się w Aleppo. Rakiety wylądowały w dzielnicach Tarik Al-Bab, Al-Hamrah oraz Al-Ansari burząc kilka budynków mieszkalnych i zabijając setki cywili w tym dużo dzieci. Do podobnej tragedii doszło też w miejscowości Binnsh w pobliżu Idlib. Syryjscy wojskowi, którzy uciekli z Syrii mówią, że rakiety odpalane są z Al-Nasiriya na północ od Damaszku [ok. 280 km od Aleppo – jest to jednak zbyt duża odległość jak na tego typu rakiety, zasięg max 300 km]. Syryjski reżim posiada duży arsenał rakiet  (według różnych źródeł: 300-800 rakiet typu Scud). Rakiety będą, więc w dalszym ciągu używane przez reżim do przełamania impasu w dużych aglomeracjach takich jak Aleppo.

 

Pomoc humanitarna nie dociera do Syrii

Pomoc ONZ dociera tylko do uchodźców w obozach w Turcji, Libanie i Jordanii (w sumie 750 tys. osób). Z dotarciem z pomocą do wewnątrz Syrii są duże problemy. Wiele organizacji pomocowych, w tym jedna z Polski, próbuje dostarczyć żywność i leki do wewnątrz kraju, jednak tylko co trzeci transport dociera do celu. Transporty są rozkradane przez przemytników, powstańców i bojówki lojalne reżimowi. Budżet ONZ na pomoc dla uchodźców poza granicami Syrii na pierwsze półrocze wynosi 1.5 mld USD, na drugie półrocze powinien być większy ze względu na rosnącą liczbę uchodźców

ONZ przekaże w ręce syryjskiego reżimu 519 mln dolarów na pomoc humanitarną. Organizacje humanitarne i aktywiści alarmują, że pomoc dla ofiar nie może trafić w ręce mordercy. ONZ tłumaczy swoją kontrowersyjną decyzję brakiem możliwości dystrybucji pomocy wewnątrz Syrii ze względu na działania wojenne. Amnesty International Polska przygotowała petycję w tej sprawie. Po zebraniu podpisów petycja złożona zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. http://www.avaaz.org/en/petition/ONZ_przekazuje_pomoc_humanitarna_rzadowi_Syrii_Pomoc_dla_ofiar_nie_moze_trafic_w_rece_mordercy/?cVyaccb

 

Kto zdaniem USA jest terrorystom w Syrii?

Departament Stanu USA umieścił na liście organizacji terrorystycznych dwie proreżimowe organizacje (Shabbiha i Armię Ludową), które w zeszłym roku krwawo tłumiły demonstracje, a obecnie przeprowadzają systematyczne ataki na miasta położone w środkowej części Syrii (zwłaszcza Homs, Hama i Idlib). Od dawna natomiast na liście organizacji terrorystycznych znajduje się wspierająca Asada libańska organizacja Hebzollach a sam rząd Asada znajduje się na liście państw wspierających terroryzm. Ponadto, Departament Stanu USA umieścił na wspomnianej liście jedno z ugrupowań walczących z syryjskim reżimem - Jabhat al-Nusra. Organizacja ta zrzesza kilka tysięcy Syryjczyków i kilkadziesiąt mudżahedinów z zagranicy, dzieli się na 4 mniejsze, częściowo niezależne, ugrupowania. Jedno z nich podejrzewane jest o powiązania z Al-Kaidą.

Narastają obawy przed radykalnymi ruchami islamskimi w Syrii. W odpowiedzi na brutalność reżimu ludność w Syrii bardziej przychylnie patrzy na islamskie ruchy, które stawiają opór siłom reżimu. Jednak opozycja i dowódcy antyreżimowej Syryjskiej Wolnej Armii patrzą się z niepokojem na rosnące w siłę w ich kraju radykalne ugrupowania. Zaznaczają, że celem walki z reżimem jest osiągnięcie wolności podczas gdy niektóre skrajne ugrupowania kierowane są ideologią utworzenia państwa islamskiego, w którym prawa obywatelskie mogą być ograniczone.

 

Atak Izraela na obiekty w Syrii

Izrael przeprowadził atak powietrzny na cele należące do syryjskiego reżimu. Zniszczone zostały m.in. laboratoria wojskowe znajdujące się na północny-zachód od Damaszku, które według niektórych doniesień przygotowywały transport broni chemicznej dla libańskiego Hezbollahu [organizacja Hezbollah wspiera syryjskiego prezydenta Assada i jest na liście organizacji terrorystycznych]. Atak potępiła Liga Państw Arabskich, Iran, Turcja i Rosja, ONZ wyraziło niepokój, USA poparło atak mówiąc, że trzeba zrobić wszystko by zapobiec transfer broni chemicznej od sił reżimu do Hezbollahu.

 

Gdzie atakują powstańcy?

Uwolnienie przetrzymywanych przez siły reżimu opozycjonistów było jednym z priorytetów powstańców, udało im się uwolnić m.in. ponad 100 przetrzymywanych w aresztach w Idlib.

 

Efektowna ucieczka z wojska Asada

Pilot myśliwca należącego do sił reżimu, uciekł pilotowaną maszyną i zbombardował pozycje należące do sił reżimu w Maadamiyat al-Sham w Damaszku.

 

Coraz częściej dochodzi do aktów zemsty na rodzinach powstańców

Do jednej z najbardziej makabrycznych zbrodni doszło w Idlib, gdzie lojalne reżimowi bojówki Shabiha dokonały egzekucji dwóch kobiet i pięcioro dzieci.

 

Informacje z pola walki

 > Miejsca najczęściej atakowane przez powstańców

Damascus: Al-Baramika , Joubar,  Al-Qabun, Tadamoun, Baghdad Street,  May 29 Street, Al-Zahira, Douma, Midan, Al-Mazzeh Military airport, Al-Tijara, Az-Zahira, Daraya, Al-Zahira al-Jadida, International Airport, Al-Sabina, Al-Maliki, Aadra, Al-Hajar al-Aswad, Al-Zahira, Mezzeh

Aleppo:  Al-Sheikh, Rekka highway, Fayloon, Bustan al-Qasr, Salaheddine

Idlib: Maarat al-Naaman, Al-Shaghour, Bab al-Hawa, Al-Mastouma, Jabal al-Zawiya

Daraa:  Basr al-Harir, Basr al-Harir

Salmiya, Palmyra

Deir az-Zour: Al-Khasarat, military airport

Hama: Janan, Al-Samman, Halfaya

Soueida: Khalkhala

 > Zdobyte przez powstańców cele wojskowe/bazy

Batalion Artylerii w Jamiat al-Zahraa w Aleppo

Batalion 413 pod Damaszkiem

Batalion Obrony Powietrznej  599 Tal Hassel w Aleppo

Lotnisko Mingh w Aleppo

Brygada 135 w Arfin w Aleppo

Batalion Al-Ishara w Deir Baalba w Homs

Batalion 81 w Al-Maliha w Damaszku

Batalion Obrony Powietrznej w Handarat  w Idleb 

Batalion 34 Al-Lajat w  Daraa

> Miejsca najczęściej atakowane przez siły reżimu

Damascus: Al-Maleeha, Harasta, Al-Ghouta al-Sharqiyya, Maadamiyat al-Sham, Douma,  Al-Mouaddamiyyeh, Al-Maliha, Seqba, Daraya, Al-Hajar al-Aswad, Douma, Zabadani, Rokeneddine, Al-Hojeira, Al-Nasabiya, Al-Qastal, Al-Madamiyah, Kfarsousa, Aarbin, Beit Sahem, Joubar

Aleppo: Al-Ansari, Al-Safira, Masaken Hanano, As-Safira, Ashrafieh,  Khamisiya

Homs: Shammas, Al-Hosn Castle, Al-Hoswiya, Rastan, Al-Houla, city’s countryside

Hama: Kfar Nabouda,  Sahel al-Ghab, Helfaya, city’s countryside

Idlib: Kaymanas, Salqin, Al-Shaghour, Kafr Sajna, Kaljibrin

Latakia: Majed Kikha in Jabal al-Akrad

Daraa: Tafas, Azraa, Al-Sanamayn, Nahta, Namer, Dael, Tasil

Ar-Raqqah

Wzgórza Golan: Bir al-Ghanam

Pomoc dla ofiar może trafić w ręce syryjskiego reżimu

ONZ chce przekazać pomoc humanitarną w ręce syryjskiego reżimu, który morduje własnych obywateli. Pomoc dla ofiar nie może trafić w ręce mordercy!

Wzywamy do podpisywania w tej sprawie petycji do polskich władz, jako przedstawiciela Polski w ONZ. Przekaż dalej!

Petycję przygotował jeden z członków Amnesty International Polska. Po zebraniu podpisów złożona zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Od kilkunastu miesięcy siły reżimu prowadzą chaotyczny ostrzał dzielnic mieszkaniowych, jest to zbiorowa kara za sprzeciwienie się rządom Asada. W Syrii zginęło już ponad 60000 osób, w tym prawie 5000 dzieci. Liczne raporty ONZ (cóż za sprzeczność!), Amnesty International, Human Rights Watch i innych organizacji wskazują, że syryjski reżim popełnia zbrodnie wojenne. ONZ ma problem z dotarciem z pomocą do ludności cywilnej w Syrii, ale nie może być to usprawiedliwieniem dla tak absurdalnego rozwiązania.

Więcej informacji o planie ONZ znajdziesz TUTAJ.

 

16 listopada-14 grudnia 2012 - Skrót Wiadomości

Nasiliły się walki

 • Powstańcy przejęli z magazynów broni sił reżimu znaczące ilości broni przeciwlotniczej typu MANPAD, co pozwoliło im na zestrzelenie 8 samolotów i 6 śmigłowców (z tego 5 samoloty MIG i 5 śmigłowców zestrzelono w okolicach Damaszku, 2 samoloty i 1 śmigłowiec w okolicach Aleppo, 1 samolot w Albu Kamal. W sumie, liczba zestrzelonych/zniszczonych samolotów/śmigłowców wzrosła do 163 szt.
 • Siły reżimu po raz pierwszy użyły balistycznych rakiet typu Scud przeciwko powstańcom i w dalszym ciągu używane były na szeroką skalę bomby kasetowe.
 • Wszystkie wjazdy do Damaszku zostały zablokowane przez wojsko proreżimowe.
 • Siły reżimu najmocniej atakowały Damaszek, Aleppo, Homs, Hama, Daraa, Deir az-Zour, Idlib, Rastan, Abu Kamal i Al-Raqqa
 • W rejonie Damaszku miały miejsce najcięższe walki powstańców z siłami reżimu, w dzielnicach/miejscowościach: Bibla, Zamaka, Al-Qaboun, Beit Sahem, Daraya, Al-Thiyabiya, Harna, Harasta, Bab Sarija, Aarbin, southern neighborhoods of Damascus, Al-Hajar al-Aswad and Al-Asali, Al-Ghouta al-Sharqiyya, Al-Sayyida Zeinab, Al-Bahdaliya, Kfar Soussa, Jawbar, Tishreen, Kfar Sousa, Saqba, Masaken Barza, Al-Mouaddamiyyeh, Abou Roummana, Al-Bouwayda, Saqba, Hamouriyeh, Al-Adwi, Al-Tadamon, Yarmouk, Salihiya, rejon autostrady prowadzącej do międzynarodowego lotniska oraz okolice lotniska wojskowego Mazzeh.

Słabe wsparcie międzynarodowe

 • Syryjska Koalicja Narodowa podjęła prace nad powołaniem rządu na uchodźctwie z siedzibą w Kairze. Wiele państw uznało Koalicję jako ugrupowania reprezentującego naród syryjski, m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Turcja, Arabia Saudyjska, Libia i Katar. Uznanie wiąże się z wydaleniem syryjskich dyplomatów reprezentujących reżim i przyjęcie listu uwierzytelniającego przedstawiciela Koalicji. Polska jeszcze nie zdecydowała się na taki krok.
 • Równolegle utworzona została opozycyjna Rada Wojskowa, która ma być poddana kontroli cywilnej (Syryjskiej Koalicji Narodowej). Do Rady Wojskowej przystąpiło większość sił opozycyjnych walczących z reżimem. Do Rady nie przystąpiły skrajne ugrupowania islamskie oraz siły kurdyjskie. W związku z tym w Syrii występują obecnie 4 siły (w nawiasach szacunkowe poparcie ludności): Reżim (ok.13%), Koalicja (ok.60%), Islamiści (ok.10%), Kurdowie (ok.9%), część nieokreślona (ok.8%). Ponadto utworzona została specjalna policja wojskowa, która ma pilnować przestrzegania przez opozycyjne siły prawa wojny (zwłaszcza w zakresie traktowania jeńców), a także wywiad wojskowy.
 • Laureaci Nagrody Nobla, przedstawiciele UE, powiedzieli, że Syria jest "plamą" na sumieniu świata.
 • Niemcy wyrzuciły czterech pracowników ambasady Syrii w Berlinie.
 • Przedstawiciele 114 państw przyjaciół Syrii zebrali się w Marrakeszu (Maroko) w celu ustalenia sposobu wsparcia syryjskiej opozycji.

Broń chemiczna

 • Syryjski reżim przygotowuje się do użycia broni chemicznej. Siły reżimu umieściły część ładunków broni chemiczną w bombach oraz pociskach balistycznych, arsenał znajduje się w pięciu bazach sił powietrznych. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja ostrzegły Asada, że zareagują w przypadku użycia broni chemicznej.
 • NATO wysłało podobne ostrzeżenie i zgodziło się na rozmieszczenie pocisków Patriot w Turcji przy granicy z Syrią.

 Rychły upadek reżimu

 • Szef NATO powiedział, że „zbliża się upadek syryjskiego reżimu”, podobne wypowiedzi można było usłyszeć od przedstawicieli kilku państw arabskich i zachodnich.
 • W arabskich mediach pojawiła się informacja, że Asad negocjuje warunki jego wyjazdu z rodziną z Syrii.
 • Ekwador nie wyklucza udzielenia azylu dla Asada.
 • Przez trzy dni wyłączona była w całej Syrii sieć telekomunikacyjna – nie było Internetu, nie działały telefony komórkowe. Zachodni eksperci od technologii telekomunikacyjnych twierdzą, że to nie była awaria, ale celowe działanie syryjskich władz.
 • Siły reżimu stacjonujące niedaleko granicy z Jordanią wycofały się z przygranicznych baz nr 18 i 19.
 • Wiele państw, które jeszcze nie zamknęły placówek dyplomatycznych w Syrii robią to teraz – przykładem są Węgry i Rumunia.
 • ONZ wycofuje swoich pracowników z Syrii.
 • Rzecznik syryjskiego rządu uciekł do Londynu.
 • Loty cywilne do Syrii zostały wstrzymane.
 • Powstańcy przejęli kontrolę nad siedzibą wywiadu wojskowego sił powietrznych pod Damaszkiem.
 • Powstańcy przejęli kontrolę nad kolejnymi polami naftowymi w północno wschodniej i centralnej części Syrii.
 • Pomimo przeprowadzonych czystek w armii rządowej, wciąż dochodzi do licznych dezercji.
 • UE przedłużyła sankcje wobec syryjskiego reżimu na kolejne trzy miesiące.
 • Powstańcy oponowali hydroelektrownię – tamę na Eufracie.

Tragiczna sytuacja humanitarna

 • Coraz więcej dzielnic w Damaszku nie ma prądu z powodu zniszczeń sieci przesyłowej, jednak i tak w stolicy sytuacja wygląda najlepiej. Brak energii elektrycznej, paliwa i gazu jest problemem w całej Syrii. Ostatnio jednak zaczyna coraz bardziej brakować wody i chleba.
 • Liczba uchodźców zarejestrowanych, oczekujących na rejestrację za granicą oraz koczujących przy granicy przekroczyła 700 000 osób (w tym za granicą 430 000 osób).
 • Liczba zagrożonych głodem w Syrii sięga 4 000 000 osób.
 • Według ONZ tylko w mieście Homs jest 250.000 wysiedlonych.
 • Syryjska Rada Narodowa szacuje, że po upadku reżimu odbudowa infrastruktury w Syrii będzie kosztowała 60 miliardów dolarów.

 Liczba zabitych przez reżim w poszczególnych dniach

 • 138 (13/12/2012),  113 (12/12/2012),  165 (11/12/2012), 142 (10/12/2012), 116 (9/12/2012), 84 (8/12/2012), 130 (7/12/2012), 89 (6/12/2012), 81 (5/12/2012), 97 (4/12/2012), 207 (3/12/2012), 179 (2/12/2012), 176 (1/12/2012), 160 (30/11/2012), 91  (29/11/2012), 139 (28/11/2012), 118 (27/11/2012), 149 (26/11/2012), 135 (25/11/2012), 86 (24/11/2012),  75 (23/11/2012), 127 (22/11/2012), 129 (21/11/2012), 121 (20/11/2012), 171   (19/11/2012), 70 (18/11/2012), 134 (17/11/2012), 122 (16/11/2012), 130 (15/11/2012).

 

600 dni - teledysk poświęcony ofiarom syryjskiego reżimu

Teledysk poświęcony jest tysiącom Matek i Ojców, którzy za wolność swoją i swoich dzieci walczą już ponad 600 dni z siłami reżimu Assada. Media coraz rzadziej wspominają o zbrodniach wojennych w Syrii. Mamy nadzieję, że każdy kto to zobaczy, podzieli się tym z najbliższymi i stanie w obronie dzieci, które są ofiarami militarnej przemocy pod reżimem prezydenta Bashar Al Assad'a.

 

Zbiórka na szpital w Syrii

Weź udział w zbiórce na szpital w Syrii (TUTAJ). Szpital będzie mieścił się w wyremontowanym budynku przy granicy z Turcją. Projektem zajmują się Syryjczycy mieszkający w Unii Europejskiej. Placówka będzie specjalizowała się głównie w chirurgii ogólnej i urazowej, docelowo będzie 12 -15 łóżek. Całkowity koszt remontu i podstawowego sprzętu wynosi 20 000 EUR, część wyposażenia i jeden ambulans dostarczą darczyńcy. Zbiórka organizowana jest w celu
uzupełnienia brakującej kwoty na remont budynku, w którym mieścić się będzie szpital. Organizatorem projektu jest stowarzyszenie „The Union of Syrians Abroad”. Zbiórkę przeprowadza fundacja „Fundación Fuentes Abiertas”. Całą akcję koordynuje aktywistka Leila Nachawati, która niedawno była w Polsce i wzięła udział w debacie "Arabellion - Co dalej z arabską wiosną?" (Leila Nachawati w siedzibie Gazety Wyborczej).
 

 

 
 

6-15/11/2012 - Skrót Wiadomości

 • W środę, 14 listopada, zginęły w Syrii 102 osoby (wstępne dane).
 • We wtorek, 13 listopada, zginęło w Syrii 175 osób.
 • W poniedziałek, 12 listopada, zginęło w Syrii 155 osób.
 • W niedzielę, 11 listopada, zginęło w Syrii 90 osób.
 • W sobotę, 10 listopada, zginęło w Syrii 107 osób.
 • W piątek, 9 listopada, zginęło w Syrii 136 osób.
 • W czwartek, 8 listopada, zginęły w Syrii 134 osoby.
 • W środę, 7 listopada, zginęło w Syrii 178 osób.
 • We wtorek, 6 listopada, zginęło w Syrii 159 osób.
 • W poniedziałek, 5 listopada, zginęły w Syrii 163 osoby.
 • Syryjska Rada Narodowa rozszerzyła w Doha swoją strukturę o inne ugrupowania opozycyjne oraz rozpoczęła prace nad powołaniem rządu na uchodźctwie. W tym celu utworzona została grupa „Narodowa Inicjatywa”, która ma zająć się powołaniem rządu. Nowy rząd, będzie miał za zadanie przejęcie władzy w Syrii po upadku reżimu w pierwszej fazie transformacji.
 • Francja i 6 państw arabskich należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej uznały nowopowstałe opozycyjne ugrupowanie „Narodową Inicjatywę” jako przedstawiciela syryjskiego narodu. Stany Zjednoczone i wiele państw należących do UE uznały Narodową Inicjatywę jako przedstawicielkę syryjskiej opozycji, podkreślając, że ugrupowanie to nie może być uznane za reprezentujące syryjski naród.
 • Walcząca z siłami reżimu Wolna Armia Syrii (WAS) przechodzi mocną reorganizację: dowództwo zostało przeniesione z Turcji do niekontrolowanych przez reżim rejonów Syrii, stworzonych zostało 5 oddziałów operacyjnych (północ, południe, wschód, zachód, centrum), struktury WAS mają być oddzielone od ugrupowań islamskich, a w kolejnym etapie poddane będą kontroli rządu na uchodźctwie. Te kroki mają przyczynić się do uzyskania istotnego wsparcia międzynarodowego.
 • Syryjska Rada Narodowa wybrała nowego przewodniczącego - George'a Sabra. Tym samym po raz pierwszy od wybuchu rewolucji na czele opozycji stanął chrześcijanin.
 • Prawie cała pomoc międzynarodowa wysyłana do Syrii przez Czerwony Półksiężyc jest konfiskowana przez reżim i nie dociera do cywilów, którzy są w potrzebie – alarmują organizacje humanitarne.
 • Według ONZ istnieją wiarygodne dowody, że syryjska armia rządowa używa zakazanych bomb kasetowych.
 • Luis Moreno-Ocampo, były prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, powiedział, że przywódcy światowi powinni mieć "wystarczające powody" do zwrócenia się do NATO o przygotowanie nakazu aresztowania syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada.
 • Władze w Syrii zamknęły kilka biur palestyńskiego Hamasu w Damaszku. Syryjski reżim oskarżył Palestyńczyków o wspieranie rewolucji przeciwko reżimowi Asada.
 • Ponad 30 osób zostało zabitych przez siły reżimu w palestyńskiej dzielnicy Muhejam Yarmuk w Damaszku.
 • Wolna Armia Syrii zapowiedziała, że planuje przeprowadzenie na dużą skalę ataków w Damaszku przeciwko siłom reżimu, w związku z tym dała dyplomatom zagranicznym 72 godziny na opuszczenie ambasad w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały szpital Al-Fateh w Damaszku – 14 osób zginęło, a 50 zostało rannych.
 • Siedmiu generałów wojska syryjskiego uciekło do Turcji we wtorek i dołączyło do ruchu oporu.
 • Izrael wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia stanowiska w sprawie ataku syryjskiego wojska na izraelski patrol, do którego doszło na Wzgórzach Golan.
 • Izraelska armia ostrzelała terytorium Syrii w odwecie za ostrzelanie przez siły reżimu terytorium Wzgórz Golan.
  Powstańcy przeprowadzili atak bombowy na siły reżimu stacjonujące w Hama – zginęło co najmniej 50 osób.
 • Wielka Brytania chce rozpocząć rozmowy z powstańcami w Syrii oraz udzielić im ewentualnej pomocy – pomoc nie będzie obejmowała dostaw broni.
 •  Powstańcy zestrzelili myśliwiec należący do sił reżimu w rejonie Abu Kamal.
 • Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc zaapelowali do społeczności międzynarodowej o zapewnienie dodatkowych 32,3 milionów franków szwajcarskich (ok. 26,8 mln euro) na cele pomocowe dla syryjskich uchodźców w Turcji.
 • Według szacunków ONZ liczba osób wewnątrz Syrii potrzebujących pomocy humanitarnej ma wzrosnąć do ponad 4 milionów na początku przyszłego roku, a liczba uchodźców wzrośnie do 700.000.
 • Wybuch wstrząsnął okolicę Jabal al-Roz w pobliżu pałacu prezydenckiego w Damaszku.
 • Trzy osoby zginęły, gdy bojówkarze Kurdyjskiej Partii Pracy PKK zaatakowali protestujących przeciwko reżimowi Syryjczyków w przygranicznej miejscowości Ain al-Arab w Syrii.
 • Powstańcy zaatakowali siedzibę reżimowych sił bezpieczeństwa w Ras al-Ain w prowincji Hasaka i po kilkudniowych walkach przejęli kontrolę nad całą miejscowością. Zgięło kilkadziesiąt żołnierzy sił reżimu.
 • Prezydent Baszar al-Assad powiedział w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, że gdyby doszło do interwencji w jego kraju, to konsekwencje tego będą o zasięgu globalnym.
 • Dwa samochody-pułapki wybuchły w klubie oficerskim w południowym mieście Daraa - zginęło co najmniej 20 żołnierzy sił reżimu.
 • 18 osób zginęło z rąk sił reżimu w Beit Sahem koło Damaszku.
 • Masowy grób z ciałami 11 niezidentyfikowanych osób znaleziono w dzielnicy Zamalka w Damaszku.
 • Turcja chce aby siły NATO rozmieściły rakiety Patriot przy granicy z Syrią.
 • Arabscy ​​ministrowie spraw zagranicznych zebrali się w poniedziałek w Kairze aby omówić sytuację w Syrii.
 • Krak des Chevaliers, zamek Zakonu Rycerskiego Joannitów z XI/XII w.  w prowincji Homs został uszkodzony po tym jak czołgi reżimu ostrzelały powstańców ukrywających się na terenie zamku.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Dael w prowincji Daraa.
 • Czerwony Półksiężyc szacuje, że co najmniej 2,5 miliona osób zostało przesiedlonych w wyniku walk w Syrii.
 • Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w Rijadzie z arabskimi ministrami spraw zagranicznych państw Zatoki Perskiej.
 • Siły reżimu zabiły ponad 20 osób w mieście Outaya pod Damaszkiem.
 • Samochód-pułapka wybuchł w Ain-al-Fije w Damaszku.
 • Część mieszkańców dzielnicy Daraya w Damaszku uciekła do pobliskiego Sahnaya przed ostrzałem sił reżimu.
 • Siły reżimu aresztowały w Syrii pracownika Czerwonego Półksiężyca i kierownika zespołu pogotowia ratunkowego w Damaszku.
 • Co najmniej 6 osób zostało rannych, gdy siły powietrzne reżimu ostrzelały turecką miejscowość przygraniczną Jilan Bnar.
 • Starcia wybuchły między powstańcami a siłami syryjskiego reżimu w pobliżu biura Wywiadu Lotniczego w Aleppo.
 • Starcia wybuchły między powstańcami a siłami syryjskiego reżimu w palestyńskiej dzielnicy Al-Yarmouk w Damaszku.
 • Syryjski reżim ostrzał miasto Ras al-Ain w prowincji Hasaka – zginęło co najmniej 16 osób.
 • Siły reżimu odzyskały kontrolę nad większością odcinków autostrady łączącej Damaszek z Aleppo.
 • Do Japonii ma przybyć 150 delegatów z 60 krajów, w celu podjęcia debaty na temat sposobu. powstrzymania rozlewu krwi w Syrii.
 • Powstańcy opanowali budynek sił bezpieczeństwa reżimu w Ras al-Ain.
 • Sytuacja humanitarna w Syrii jest już tak zła, że Czerwony Krzyż nie jest w stanie dostarczyć nawet podstawowej pomocy ludności w potrzebie – informują przedstawiciele organizacji Czerwonego Krzyża.
 • Trzy pociski, wystrzelone z syryjskiej miejscowości Al-Quneitra, rozbiły się w pobliżu izraelskiego osadnictwa na Wzgórzach Golan.
 • Ormiański samolot z pomocą humanitarną dla Syrii został zmuszony do lądowania w Turcji w celu inspekcji jego ładunku.
 • Syryjscy powstańcy ostrzelali dzielnice, w których mieszkają Alawici w Damaszku, m.in. dzielnicę Mezze 86.
 • Papież Benedykt XVI ogłosił, że planowana wizyta wysokich przedstawicieli Watykanu w Syrii  nie odbędzie się.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Hajar-al-Aswad w Damaszku – zginęły co najmniej 3 osoby.
 • Starcia wybuchły między powstańcami a siłami reżimu w dzielnicy Al-Adwi w Damaszku.
 • Jordania chce zbudować obóz dla syryjskich uchodźców przy granicy jordańsko-syryjskiej tylko dla mężczyzn.
 • Siły reżimu zbombardowały Al-Artab w Aleppo.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicy Al-Tadamoun w Damaszku.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicy Bani Zayd w Aleppo.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Al-Tah w prowincji Idlib.
 • Ogromna eksplozja wstrząsnęła dzielnicą Al-Mezze w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Outaya w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały Deir Hafer w Aleppo.
 • Siły reżimu zbombardowały rejon Ghouta-al-Sharqiyya w Damaszku – zginęło co najmniej 11 osób.
 • Siły reżimu ostrzelały Deir Salman pod Damaszkiem – zginęło kilka osób.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowości Basr-al-Harir i Al-Harak w prowincji Daraa.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicach Al-Zahraa i Boustan-al-Qasr w Aleppo.
 • Siły reżimu zbombardowały Jabal-al-Akrad w prowincji Latakia.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Hamouriyeh pod Damaszkiem – zginęło kilka osób.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Seri w prowincji Hasaka – zginęło 7 osób, a 13 zostało rannych.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowości Al-Krin i Al-Moushayrifeh w prowincji Al-Raqqa.
 • Dwie eksplozje wstrząsnęły w dzielnicą Al-Sabil w Daraa al-Mahatta.
 • Stany Zjednoczone przeznaczyły 34 mln dolarów na pomoc dla syryjskich uchodźców.
 • Siły reżimu ostrzelały miasto Zmalka poza Damaszek, zginęło co najmniej 8 osób.
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Bibla pod Damaszkiem.
 • Samochód-pułapka eksplodował w pobliżu budynku władz lokalnych w dzielnicy Mouaddamiyyet al-Sham w Damaszku.
 • Starcia wybuchły między siłami reżimu i powstańcami w dzielnicy Baba Amro w Homs.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Al-Qouriya w Deir ez-Zour – zginęło 17 osób.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnice Kfar Soussa i Daraya w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Kfarbatna pod Damaszkiem – zginęło co najmniej 8 osób.
 • Siły reżimu zbombardowały południowe dzielnice Damaszku.
 • Trzy osoby zginęły, a ponad 25 zostało rannych w wyniku ostrzału dzielnicy Hajar-al-Aswad w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowości Maarat al-Numan i Khan al-Sabil w prowincji Idlib.
 • Siły reżimu ostrzelały Kfar Batna niedaleko Damaszku – zginęło 5 osób.
 • Powstańcy zniszczyli cztery wojskowe punkty kontrolne w mieście Rankous pod Damaszkiem.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Qudsaya w pobliżu Damaszku.
 • Siły bezpieczeństwa dokonały licznych aresztowań w dzielnicy Al-Tadamon w Damaszku.
 • Starcia opozycyjnej Wolnej Armii Syrii z siłami reżimu miały miejsce w dzielnicy Al-Joubaila w Deir ez-Zour.
 • Siły bezpieczeństwa zabiły 3 osoby w dzielnicy Al-Qaboun w Damaszku.
 • 16 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w wyniku ostrzału prowadzonego przez siły reżimu w Al-Haffa w Latakii.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Kfar Nabel w prowincji Idlib.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w miejscowości Sayyeda Zeinab pod Damaszkiem.
 • 5 osób zginęło, a co najmniej 30 zostało rannych w wyniku ostrzału przez siły reżimu miejscowości Nabhan w prowincji Idlib.

1-5/11/2012 - Skrót Wiadomości

 • W niedzielę (4 listopada) zginęło w Syrii 234 osób.
 • W sobotę (3 listopada) zginęło w Syrii 170 osób.
 • W piątek (2 listopada) zginęło w Syrii 238 osób.
 • W czwartek (1 listopada) zginęło w Syrii 165 osób. 
 • W środa (31 października) zginęło w Syrii 151 osób.
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, poinformował w niedzielę, że dotarł z pomocą humanitarną do oblężonych dzielnic syryjskiego miasta Homs, po raz pierwszy od miesięcy.
 • Powstańcy rozstrzelali w czwartek kilku żołnierzy sił reżimu w mieście Saraqeb w prowincji Idlib. Film z egzekucji pojawił się w internecie. Przedstawiciele ONZ twierdzą, że najprawdopodobniej doszło do popełnienia zbrodni wojennej i sprawa ta powinna być dokładnie zbadana. Syryjska Rada Narodowa jak i inne ugrupowania opozycyjne potępiły „akt zbrodni”. Stany Zjednoczone wezwały w piątek syryjskich powstańców do przestrzegania międzynarodowego prawa wojny.
 • Co najmniej 70 osób zginęło w piątek po tym jak siły reżimu zbombardowały miejscowość Harem w prowincji Idlib.
 • Ciała 25 osób należących do opozycji znaleziono w dzielnicy Al- Amriyeh w Aleppo.
 • Siły reżimu ostrzelały miasto Daraa – zginęło co najmniej 23 osoby.
 • Powstańcy zestrzelili myśliwiec należący do sił reżimu w pobliżu miejscowości Mohassan w prowincji Deir az-Zour. W trakcie trwającej już 19 miesięcy rewolucji powstańcy zestrzelili lub zniszczyli na lądzie ok. 80 samolotów/śmigłowców.
 • Ok. 5000 bojowników Hezbollah pod dowództwem Ibrahima Aqila wkroczyło na terytorium Syrii, aby wspierać Asada w walce z powstańcami. Nowe siły Hezbollah są wyposażone w ciężki sprzęt wojskowy dostarczony przez reżim w Iranie i Syrii, w tym artylerię i wielozadaniowe rakiety WS-1.
 • Stany Zjednoczone oraz Katar zainicjowały idę powstania syryjskiego rządu na uchodźctwie. Były ambasador USA w Damaszku, Robert Ford, zaproponował aby Riad Seif został szefem tymczasowego rządu. Syryjska Rada Narodowa, największe ugrupowanie opozycyjne, sprzeciwiła się powołaniu rządu w zaproponowanym przez USA i Katar składzie. W niedzielę Riad Seif poinformował, że nie zamierza ubiegać się o stanowisko szefa tymczasowego rządu.
 • Syryjscy rebelianci zabili przywódczynię kurdyjskiej milicji (utworzonej przez PYD, odłamu Kurdyjskiej Partii Pracy PKK) w Aleppo, co według obserwatorów świadczy o rosnącym napięciu między anty-reżimowymi bojownikami a Kurdami należącymi do PYD.
 • Powstańcy zaatakowali w sobotę wojskowe lotnisko Taftanaz niedaleko Idlib.
 • Izrael w sobotę złożył protest do ONZ po tym jak 3 syryjskie czołgi wjechały do strefy zdemilitaryzowanej na Wzgórzach Golan, która oddziela dwa państwa.
 • W Aleppo toczyły się walki powstańców z siłami reżimu w dzielnicach Al-Hamdaniya, Al-Zahraa, Al-Aaziziya i Al-Jamiliya.
 • Syryjska Rada Narodowa, główne ugrupowanie opozycyjne, w ciągu roku działalności otrzymała 40,4 milionów dolarów międzynarodowej pomocy, z czego połowę przekazała Libia.
 • Przedstawiciele chińskiej dyplomacji poinformowali w czwartek, że przygotowali "nowe konstruktywne propozycje" w celu położenia kresu rozlewowi krwi w Syrii, w tym zawieszenie broni i utworzenie rządu tymczasowego.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Zamalka pod Damaszkiem – zginęło 15 osób.
 • Turecki premier Recep Tayyip Erdogan poprosił w środę Niemcy o pomoc w opanowaniu problemu narastającej fali uchodźców z Syrii.
 • Siły reżimu ostrzały palestyński obóz dla uchodźców Yarmouk w Damaszku – zginęło 10 osób.
 • Prezydent Francji Francois Hollande złożył w niedzielę wizytę w Arabii Saudyjskiej, w mieście Dżudda rozmawiał z królem Abdullaha o Iranie i sytuacji w Syrii .
 • Benny Gantz, dowódca wojsk izraelskich powiedział w niedzielę, że konflikt w Syrii może stać się problemem Izraela [jeżeli dalej będzie dochodziło do incydentów na granicy].
 • Siły reżimu zbombardowały Kfar Hamra w Aleppo – zginęło kilka osób, w tym jedna kobieta i dwójka dzieci.
 • Powstańcy przejęli kontrolę nad dwoma posterunkami wojsk reżimu, jeden w miejscowości Hamisho w pobliżu Saraqeb, a drugi w Al-Khaleej przy autostradzie łączącej Aleppo z Damaszkiem
 • Ogromna eksplozja wstrząsnęła dzielnicą Al-Tadamon w Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały dzielnicę Kazou w Hama – zginęło 11 osób.
 • Siły reżimu zbombardowały Gharaneej w Deir az-Zour – zginęło co najmniej 8 osób.
 • Siły reżimu zbombardowały dzielnicę Kfartakharim w Idlib – zginęło co najmniej 11 osób.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w miejscowości Frika w pobliżu Idlib.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość  Daael w prowincji Daraa.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Duma pod Damaszkiem.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość As-Saan w prowincji Homs.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Al-Sadd w Daraa.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Qaramish w prowincji Deir ez-Zour.
 • Syryjscy rebelianci przejęli kontrolę nad drogą łączącą Aleppo i Latakię.
 • Samochód-pułapka wybuchł w Maadamiyat al-Sham w Damaszku.
 • Powstańcy przejęli kontrolę nad miejscowością Saraqeb w prowincji Aleppo.
 • Siły reżimu ostrzelały Hajar al-Aswad w Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Aarbin pod Damaszkiem.
 • W piątek odbyły się w Syrii liczne antyreżimowe protesty, mimo gęstej obecności sił reżimu w Damaszku, protesty wzywające do upadku reżimu odbyły się w dzielnicy Rokeneddin.
 • Siły reżimu zbombardowały wschodnie przedmieścia Damaszku.
 • Szesnastu żołnierzy zdezerterowało z wojsk reżimu stacjonujących w Aleppo.
 • Siły reżimu zbombardowały Talmans i Maar Shamarayn w pobliżu miejscowości Maarat al-Naaman.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Al-Asali w Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Harasta, na wschód od Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały miasto Al-Rastan w pobliżu Homs.
 • Siły reżimu ostrzelały Jabal al-Akrad w pobliżu Latakii.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Hadzar al-Aswad w Damaszku.
 • Starcia wybuchły między powstańcami a siłami reżimu w miejscowości Sayeda Zaynab pod Damaszkiem.
 • Siły reżimu zbombardowały w Al-Atareb w Aleppo.

28-31/10/2012 - Skrót Wiadomości

 • We wtorek (30/10/2012) zginęły w Syrii 163 osoby.
 • W poniedziałek (29/10/2012)  zginęło w Syrii 115 osób.
 • W niedzielę (28/10/2012) zginęły w Syrii 142 osoby.
 • W sobotę (27/10/2012)  zginęło w Syrii 96 osób. 
 • W piątek (26/10/2012) zginęło w Syrii 127 osób (aktualizacja).
 • Po raz pierwszy siły reżimu użyły lotnictwa do zbombardowania dzielnic i miejscowości pod Damaszkiem. Najbardziej ucierpiała dzielnica Al-Qaboun i miejscowość Duma, w której zginęło w ciągu ostatnich 4 dni ponad 110 osób a trwające naloty doprowadziły do exodusu mieszkańców.
 • Ponad 130 osób zginęło w ciągu ostatnich 4 dni w miejscowości Maaret al-Numan z powodu prowadzonych przez siły reżimu bombardowań.
 • Istnieją coraz większe obawy przed wybuchem konfliktu między powstańcami z Syryjskiej Wolnej Armii a kurdyjskimi siłami należącymi do PYD (syryjski oddział Kurdyjskiej Partii Pracy - PKK). Rebelianci PYD nie pozwalają powstańcom z Syryjskiej Wolnej Armii na wkroczenie do kurdyjskich dzielnic w Aleppo i prowadzenie z tych dzielnic ostrzału sił reżimu.
 • W prowincji Daraa powstańcy utworzyli wspólne dowództwo operacyjne, które ma kierować działaniami rebeliantów na południu Syrii.
 • Syryjska Wolna Armia zestrzeliła helikopter reżimu w pobliżu miejscowości Al-Zahraa w województwie Aleppo.
 • Ogromna eksplozja wstrząsnęła akademię policyjną w dzielnicy Barza w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały autobus w dzielnicy Hajar-al-Aswad w Damaszku zabijając co najmniej osiem osób.
 • Turecka artyleria ostrzelała terytorium Syrii w poniedziałek w odwecie za wystrzelony z Syrii pocisk, który wylądował na terytorium Turcji, wzajemny ostrzał nie spowodował żadnych ofiar.
 • Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Jose Ramos-Horta ostrzegł w poniedziałek, że bez pomocy społeczności międzynarodowej Syria może stać się drugą Somalią.
 • Syryjska Wolna Armia zniszczyła dwa czołgi należące do sił reżimu w starciach w Aarbin koło Damaszku.
 • Syryjska Wolna Armia przyznała się do zamachu na syryjskiego generała lotnictwa wojskowego w Damaszku.
 • Zaciekłe starcia wybuchły przed świtem we wtorek w głównym obozie palestyńskich uchodźców na południu Damaszku między powstańcami (Syryjską Wolną Armią i Palestyńczykami, którzy są przeciwnikami reżimu) a Palestyńczykami wspierającymi reżim Asada.
 • Jeden z dowódców Syryjskiej Wolnej Armii płk Riad al-Assaad powiedział we wtorek, że Rosja i Iran wykorzystują porty morskie do dostarczania broni dla wojsk reżimu prezydenta Baszara al-Asada.
 • Głównym dostawcą broni dla powstańców walczących z reżimem są nielojalni żołnierze sił reżimu, którzy za waluty zagraniczne sprzedają rebeliantom lekką broń i amunicję.
 • Turecki minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoglu powiedział we wtorek, że Turcja wykluczyła dialog z reżimem w Syrii.
 • Teheran we wtorek poprosił Irak, żeby nie zatrzymywał i przeszukiwał samoloty lecące do Syrii przez przestrzeń powietrzną nad Irakiem.
 • Samochód-pułapka wybuchł w południowej części Damaszku powodując śmierć kilku osób.
 • Atak bombowy w miejscowości Jaramana w pobliżu Damaszku zabił co najmniej 10 osób w poniedziałek.
 • Powstańcy przejęli kontrolę nad budynkiem wywiadu sił powietrznych syryjskiego reżimu w Aleppo.
 • Samochód z ładunkiem materiałów wybuchowych wybuchł w Al-Jameyaat pod Damaszkiem.
 • Samochód-pułapka wybuchł w sobotę w mieście Deir ez-Zor - zginęło co najmniej pięć osób.
 • Tysiące syryjskich robotników pracujących w Libanie nie mogło wrócić do Syrii na święta Eid Eladha z powodu obowiązujących środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez władze w Damaszku.
 • Szwajcaria wprowadziła nowe sankcje wobec Syrii – tym samym w Szwajcarii zaczną obowiązywać podobne sankcje jak w Unii Europejskiej.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Al-Rastan w prowincji Homs.
 • Trzy osoby zginęły, a inne zostały ranne w ostrzale dzielnicy Al-Sabina w Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały dzielnicę Al-Layrmoun w Aleppo.
 • Siły reżimu ostrzelały Hamouriya i Harasta pod Damaszekiem – zginało kilkanaście osób.
 • Kilka osób zginęło w ostrzale dzielnicy Bab al-Qadam w Aleppo.
 • Siły reżimu wznowiły ostrzał dzielnic Al-Haydariya i Masaken Hanano w Aleppo.
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Dael w prowincji Daraa.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowości Al-Bahra i Kfarouma w prowincji Idlib.
 • Syryjska Wolna Armia ogłosiła, że odzyskała kontrolę nad miejscowością Selqin w prowincji Idlib.
 • Trzy osoby zginęły a inne zostały ranne na skutek ostrzału dzielnicy Dar-al-Kabira w Homs.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnice Al-Joubeila i Al-Roushdiya w Deir az-Zour.
 • Kilka eksplozji wstrząsnęło miejscowością Harasta pod Damaszkiem.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicy Hadżar-al-Aswad w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Jawbar pod Damaszkiem.
 • Czołgi reżimu najechały i ostrzelały miejscowości Kafrouma i Kafr Nabel w prowincji Idlib.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Deir Sombol w prowincji Idlib.
 • Siły reżimu ostrzelały Arbil pod Damaszkiem.

25-27/10/2012 - Skrót Wiadomości

 

 • W piątek zginęło co najmniej 61 osób (wstępne dane).
 • W czwartek zginęły w Syrii 104 osoby. 
 • W środę zginęło w Syrii 150 osób.
 • Wiele osób zostało zabitych przez siły reżimu w piątek w kilku dzielnicach Damaszku, Homs i Idlib mimo apelu Rady Bezpieczeństwa ONZ o zawieszenie broni w czasie muzułmańskiego święta Eid al-Adha, które zaczęło się w piątek.
 • Z doniesień aktywistów wynika, że w kilku miejscach w Syrii siły reżimu podszywały się pod członków opozycyjnej Syryjskiej Wolnej Armii.
 • Niezidentyfikowane osoby wysadziły gazociąg we wschodniej prowincji Hasakeh.
 • Siły reżimu dokonały egzekucji 16 osób, w tym kobietę i dwójkę dzieci, w miejscowości Deir ez-Zour.
 • Wstępne wyniki dochodzenia prowadzonego przez specjalną komisję śledczą ONZ wskazują na to, że w Syrii popełniane są zbrodnie przeciwko ludzkości.
 • Syryjska Wolna Armia zestrzeliła helikopter sił reżimu w mieście Maarat al-Numan w prowincji Idlib.
 • Liczne antyreżimowe protesty odbyły się w piątek w całej Syrii, w tym w miastach Daraa, Aleppo, Damaszku i Idlib.
 • Eksplozja wstrząsnęła w piątek dzielnicą Al-Safsaf w Homs.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Bab Houd w Homs.
 • Departament Stanu USA zaprzeczył, że Stany Zjednoczone dostarczają broń syryjskim powstańcom, pomimo, że w trakcie ostatniej debaty prezydenckiej w USA zarówno prezydent Obama, jak i sentator Romney powiedzieli, że Stany Zjednoczone powinny dostarczyć broń „umiarkowanym” siłom opozycyjnym w Syrii.
 • Siły reżimu ostrzelały miasto Duma w pobliżu Damaszku.
 • Kilkadziesiąt żołnierzy sił reżimu wkroczyło do dzielnicy Al-Mouhajirin w centrum Damaszku i dokonali licznych aresztowań.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w Al-Siryan w Aleppo.
 • Siły reżimu ostrzelały miejscowość Houla w prownincji Homs.
 • Ciężkie starcia miały miejsce między siłami reżimu i powstańcami w miastach Al-Tabaqa i Soulouk w prowincji Al-Raqqa.
 • Siły reżimu ostrzelały Tafas i Tariq al-Sid w Daraa.
 • Siły reżimu ostrzelały Al-Hajar-al-Aswad w Damaszku.
 • Wybuch bomby w Damaszku zabił sześć osób i ranił 20 innych.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicy Al-Aasali w Damaszku.
 • Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się w przyszłym tygodniu z tureckim premierem Recep Tayyip Erdoganem m.in. w celu omówienia sytuacji w Syrii.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w Al-Madiniya w Damaszku.
 • Zaciekłe starcia między powstańcami a siłami reżimu wybuchły w piątek koło bazy wojskowej w pobliżu miejsowości Maaret al-Numan.
 • Syryjskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących przeciwko reżimowi w dzielnicy w Al-Qaboun w Damaszku.
 • Kilka osób zostało rannych, gdy syryjskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do modlących się w meczecie w miejscowości Ankhal w prowincji Daraa.

24/10/2012 - Skrót Wiadomości

 • We wtorek zginęło w Syrii 150 osób (wstępne dane).
 • Co najemnej 20 osób zginęło w miejscowości Duma pod Damaszkiem w skutek ostrzału prowadzonego przez siły reżimu.
 • Dziesiątki ludzi zostało zabitych w środę w miejscowości Mouaddamiyyeh pod Damaszkiem z powodu ostrzału prowadzonego przez siły reżimu.
 • Według rosyjskich źródeł wojskowych syryjscy powstańcy weszli w posiadanie systemów przeciwlotniczych MANPAD, w tym Stingers produkowane w USA.
 • Wysłannik ONZ i Ligi Państw Arabskich ds. Syrii Lakhdar Brahimi odczytał w środę przed Radą Bezpieczeństwa ONZ raport z jego oceny sytuacji w Syrii – powiedział m.in., że brak działań ws. Syrii może doprowadzić do wybuchu wojny w całym regionie.
 • Organizacje humanitarne szacują, że ponad 35.000 osób, w większości cywilów, zginęło w Syrii od wybuchu rewolucji przeciwko reżimowi Baszara al-Assada w marcu 2011 roku. 
 • Opozycyjna Syryjska Wolna Armia zaatakowała i zniszczyła punkt kontrolny sił reżimu w miejscowości Duma pod Damaszkiem w odwecie za wtorkową "masakrę" dokonaną przez siły rządowe w Duma.
 • Siły reżimu ostrzelały teren Al-Ghouta-al-Sharqiyya w Damaszku – zginęło kilka osób.
 • Siły reżimu ostrzelały Meczet Bilal w miejscowości Maarat al-Naaman w prowincji Idlib zabijając dziesiątki osób.
 • Siły reżimu zbombardowały obszary wiejskie w północno-zachodniej prowincji Idlib – zginęło m.in. pięciu członków tej samej rodziny, w tym kobieta i dziecko.
 • Syryjskie samoloty bojowe ponownie zaatakowały zajęte przez powstańców miasto Maaret al-Numan.
 • Siły reżimu zbombardowały miejscowość Kafarouma w prowincji Idlib – zgięło siedem osób.
 • Starcia wybuchły między powstańcami i siłami reżimu w dzielnicy Al-Hajjar-al-Aswad w Damaszku.
 • Powstańcy i siły reżimu starli się w dzielnicy Al-Qaboun w Damaszku.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Masakin Hanano w Aleppo. 
 • Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP) poinformował, że wysłał we wrześniu pomoc żywnościową dla około 1,5 mln Syryjczyków wewnątrz kraju, w porównaniu do 850.000 miesiąc wcześniej.

23/10/2012 - Skrót Wiadomości

 • W poniedziałek zginęły w Syrii 204 osoby (znaleziono 60 osób martwych w Moadamiah w Damaszku– ich ciała nosiły ślady tortur).
 • Prezydent Syrii Baszar al-Assad podpisał dekret o amnestii dla skazanych „za zbrodnie popełnione do dnia dzisiejszego” – wyjątkiem są osoby oskarżone o działalność terrorystyczną, w tym osoby, które zajmowały się działalnością opozycyjną.
 • Syryjski pilot uciekł do Jordanii – pilotowany przez niego wojskowy śmigłowiec wylądował w pobliżu obozu dla uchodźców na terenie Jordanii.
 • Pocisk przeciwlotniczy wystrzelony z terytorium Syrii uderzył w ośrodek zdrowia mieszczący się w przygranicznym tureckim miasteczku – pocisk nie spowodował żadnych ofiar.
 • Human Rights Watch oskarżyła we wtorek władze w Syrii o użycie „na coraz większą skalę”  zakazanych prawem międzynarodowym bomb kasetowych – władze w Damaszku zapewniały wcześniej, że Syria nie posiada takiej broni.
 • Europejska Unia Nadawców w poniedziałek oskarżyła władze w Syrii i Iranie o zagłuszanie sygnałów telewizyjnych nadawanych przez satelity europejskie i amerykańskie na terenie Bliskiego Wschodu. [Syrii wytyka się również brak wolności prasy. Pod względem wolności prasy Syria zajmuje jedno z ostatnich miejsc na świecie 176 wśród 179 monitorowanych państw -ranking „Reporters without borders”]
 • Ogromna eksplozja wstrząsnęła dzielnicą Al-Baramkeh w Damaszku.
 • Eksplozja wstrząsnęła siedzibę czwartej dywizji syryjskiej armii w Moadmiya koło Damaszku.
 • Powstańcza Syryjska Wolna Armia zdobyła kontrolę nad  lokalną siedzibą sił reżimu w Sahel al-Rouj w prowincji Idlib.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w miejscowości Al-Salihiyya w prowincji Deir ez-Zour.
 • Ciężkie walki wybuchły między siłami reżimu i powstańcami w dzielnicy Al-Aasali w Damaszku.
 • Siły reżimu zbombardowały dzielnicę Masaken Hanano w Aleppo.
 • Iran chce zorganizować "konferencję dialogu narodowego", której uczestnikami mają być wszystkie strony syryjskiego konfliktu. 
 • Syryjska Wolna Armia przejęła punkt kontrolny sił reżimu w Qusayr w Homs.
 • Samoloty reżimu zbombardowały północne dzielnice miasta Aleppo.
 • Siły reżimu zbombardowały miasto Maarat al-Naaman.
 • Siły reżimu ostrzelały dzielnicę Al-Arabaeen w Daraa.
 • Co najmniej osiem osób zginęło w mieście Huseiniyeh w prowincji Deir az-Zour, w tym kobiety i dzieci, na skutek ostrzału prowadzonego przez siły reżimu.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w mieście Al-Ali Bajieh w prowincji Reqqah.
 • Jordański żołnierz zginął przed świtem w poniedziałek w starciu z osobami próbującymi przekroczyć granicę do sąsiedniej Syrii.
 • Powstańcy przejęli punkt kontrolny sił reżimu w Soueid w Homs.
 • Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Michaił Bogdanow przyjechał do Teheranu w poniedziałek, aby omówić kryzys w Syrii z władzami Iranu.

20-22/10/2012 - Skrót Wiadomości

 • W niedzielę zginęły w Syrii 103 osoby (wstępne dane).
 • W sobotę zginęło w Syrii 123 osób.
 • W piątek zginęło w Syrii 138 osób.
 • W zamachu bombowym śmierć poniósł libański generał Wissam al-Hassan, szef libańskiego wywiadu. Generał Hassan był przeciwny wpływom syryjskiego reżimu w Libanie. Odpowiadał za dochodzenie, które wskazało na udział reżimu Baszara al-Asada w zamordowaniu byłego premiera Libanu Rafika Haririego w 2005 r. W sumie w piątkowym zamachu zginęło 7 osób, a 80 osób zostało rannych.
 • Powstańcy w Aleppo po miesiącach walki, ustanowili wspólne dowództwo i po raz pierwszy otrzymali żołd z funduszu utworzonego przez darczyńców z innych państw arabskich.
 • Siły reżimu w ostatnich kilku dniach intensywnie bombardowały południowe i wschodnie podmiejskie tereny Damaszku oraz kilkanaście miejscowości w północnej Syrii. W Aleppo siły reżimu prowadziły ofensywę lądową przeciwko powstańcom.  
 • Liczne eksplozje wstrząsnęły miejscowością Al-Harra w prowincji Daraa.
 • Mieszkańcy miasteczka Al-Houla w prowincji Homs apelują do organizacji humanitarnych o pomoc ze względu na utrzymujący się u nich stan klęski humanitarnej.
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Kfarmouna.
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Dael w prowincji Daraa.
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Al-Tiba w prowincji Daraa.
 • Powstańcy opanowali trzy posterunki policji w mieście Abu Kamal.
 • Powstańcy starli się z siłami reżimu w dzielnicach Tishrine i Barzeh w Damaszku.
 • Siły reżimu przeprowadziły masowy ostrzał z artylerii połączony z bombardowaniem miasteczka Maarat al-Naaman. 
 • Szefowie Ligi Państw Arabskich i ONZ zaapelowali w piątek do walczących w Syrii o zawieszenie broni w okresie muzułmańskiego święta Eid al-Adha (26-28 października).
 • Siły reżimu zbombardowały miasteczko Maarshorin w pobliżu Idlib – zginęło co najmniej 8 osób.