Petycje

Przygotowaliśmy w sumie 21 petycji w sprawie Syrii.

Petycje wysyłane były do Ministerstwa Spraw Zagraniczncyh, Prezydenta RP, Premiera, Komisji Sejmowych i Komisji Senackich (ds. zagranicznych i ds. praw człowieka), Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, rektora UW a nawet do Ambasady Syrii w Warszawie.

W wysyłanych pismach wystosowaliśy apel m.in. o wprowadzenie sankcji wobec syryjskiego reżimu, wydalenie syryjskich dyplomatów z Polski, uznanie władz opozycyjnych, w tym tymaczowego rządu na uchodźctwie, umożliwnienie leczenia rannych Syryjczyków na terenie Polski, udział Polski w inicjatywach pomocowych dla Syryjczyków, wsparcie idei utworzenia bezpiecznych stref dla ludności cywilnej w Syrii, zawieszenie członkostwa Syrii (reprezentowanej przez reżim Asada) w organizacjach międzynarodowych.

Poniżej zamieszczamy tekst kilkunastu petycji (niektóre dane osobowe zostały usunięte).


 4 kwietnia 2014 roku

Prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Temat: Apel o uniemożliwnie przedstawicielowi syryskiego reżimu wystąpienia na uczelni -

241 osób podpisało petycję do Rektora - mimo to spotkanie się odbyło, zrezygnowano jedynie z poczęstunku finansowanego przez ambasadę Syrii

Na Uniwersytecie Warszawskim wystąpił przedstawiciel syryjskiej ambasady w Polsce, aby przedstawić studentom interpretację zachodzących w Syrii zdarzeń. Spotkanie odbyło się 8 kwietnia o godz. 13.30 - strona wydarzenia.

Przedstawiciel reżimu dokonującego od trzech lat zbrodni wojennych polegających m.in. na zabiciu 150 000 osób w tym wielu dzieci, także przy użyciu broni chemicznej, opowiadał jak reżim zamierza „chronić” w przyszłości obywateli przed radykalnymi islamistami, których sam wspiera, aby uzasadnić swoją kampanię. Propaganda reżimu Assada niemal od samego początku rewolucji w Syrii dąży do powstania konfliktów między sunnitami, Kurdami i chrześcijanami, stosując zasadę „dziel i rządź”.

Zorganizowanie spotkania pozwoliło syryjskiemu reżimowi na prowadzenie na terenie uczelni szkodliwej propagandy a wydarzenie to było dalekie od akademickiej dyskusji.

Fundacja apelowała do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Marcina Pałysa o uniemożliwienie zorganizowania tak skandalicznego spotkania na terenie uczelni.

  


16 października 2012 roku

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Temat: leczenie rannych Syryjczyków na terenie Polski


16 October 2012

Bronislaw Komorowski, The President of the Republic of Poland

Subject: treatment of wounded Syrians in Poland


16 października 2012 r.

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP

Temat: wydalenie syryjskich dyplomatów z Polski


20 października 2011 r.

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP

Temat: uznanie opozycyjnej Syryjskiej Rady Narodowej

 


10 November 2011

Radosław Sikorski, The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Subject: the Syrian National Council participation in High-level Conference for Countries of the Southern Neighbourhood, December 1


21 November 2011

Catherine Margaret Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, European Commission

Subject: the Syrian National Council participation in High-level Conference for Countries of the Southern Neighborhood to be held in Warsaw on 1st December, 2011


10 października 2011

Państwa należące do Unii dla Śródziemnomorza, petycja wysłana została do ambasad tych państw w Polsce

Temat: członkostwo Syrii w Unii dla Śródziemnomorza i udział syryjskiej delegacji w konferencji w Krakowie w dniu 20 października 2011 r.

 


19 October 2011

Member Countries of  the Union for the Mediterranean

Subject: Syria's membership in the Union for the Mediterranean and the participation of Syrian delegation in the conference in Kraków on 20 October


29 września 2011

Wissal Issa, charge d'affaires ambasady Syrii w Polsce

Pracownicy ambasady syryjskiej w Polsce

Temat: apel o przyłączenie się do ruchu wolnościowego

السيدة وصال عيسى المحترمة

السادة العاملين في السفارة السورية في بولونيا المحترمون

 

tłumaczenie na język polski


15 września 2011

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych

Temat: wprowadzenie nad terytorium Syrii strefy zakazu lotów


18 sierpnia 2011

Catherine Margaret Ashton, Wsoki Przedstawiciel Unii ds. Zagraniczncyh i Polityki Bezpieczeństwa, Komisja Europejska 

Temat: Pogarszająca się sytuacja humanitarna w Syrii (apel o wprowadzenie sankcji przeciwko reżimowi Asada)


18 August 2011

Catherine Margaret Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, European Commission

Subject: deteriorating humanitarian situation in Syria


18/08/2012

سمو كاثرين مارغريت أشتون المحترمة

الممثل السامي للإتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن

الموضوع: الأوضاع الإوساوية المتذهورة في سورية