Pomoc uchdźcom na terytorium Macedonii

Fundacja Wolna Syria, za pośrednictwem partnerskiej organizacji pozarządowej Legis, wspiera uchodźców na terytorium Macedonii. Z otrzymanych od państwa darów przekazaliśmy już środki na zakup pomocy, którą rozdzielają na miejscu wolontariusze grupy Legis. W ten sposób pomoc dociera na szybko, a wolontariusze mają swobodę decyzji jakie produkty są w danym momencie najbardziej potrzebne. Sytuacja w Macedonii jest w tej chwili bardzo trudna. Przebywa tam znaczna liczba uchodźców a postawa służb macedońskich budzi nasze poważne obawy. Uchodźcy są wycieńczeni a warunki na ich drodze dodatkowo pogarsza załamanie pogody. Poniżej znajdziecie państwo numer dedykowanego subkonta, z którego przekazywać będziemy na bieżąco wszystkie środki wolontariuszom w Macedonii.

11 2490 0005 0000 4600 2419 6199 Alior Bank

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 30.09.2015 r.

Wolontariusze organizacji Legis w Macedonii

TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami

Podpisz petycję w sprawie przyjmowania przez Polskę osób uciekających przed prześladowaniami (PETYCJA).

Pismo Fundacji Wolna Syria do Pani Teresy Piotrowskiej - Minister Spraw Wewnętrznych (PISMO).

Pismo Amnesty International do Pani Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów (PISMO).

Podziel się z nami Twoimi uwagami na facebooku.


 

WYSTAWA I AUKCJA NA RZECZ POMOCY DLA SYRII

Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji charytatywnej dzieł sztuki na rzecz pomocy poszkodowanym w wojnie w Syrii. Zapraszamy także do udziału w panelu dyskusyjnym "SYRIA W OGNIU - KRYZYS HUMANITARNY A ODPOWIEDŻ ŚWIATA", pokazie wielokrotnie nagradzanego filmu "NOTATKI Z CIEMNOŚCIi obejrzenia niezwyłej wystawy fotografii o dzisiejszej Syrii autorstwa Marcina Sudera.

Miejsce: Muzeum Azji i Pacyfiku przy ul. Solec 24.

WERNISAŻ - środa, 7 stycznia, godz. 18:00

PANEL, FILM, WYSTAWA ZDJĘĆ  -  piątek, 9 stycznia, godz. 18:00

AUKCJA - sobota, 10 stycznia, godz. 15:00

(ponad 100 prac wybitnych polskich artystów, z cenami wywoławczymi 100, 300, 500 zł, katalog: www.wystawaprac.pl)

Informacje o wydarzeniu: www.pomocdlasyrii.pl (na tej stronie można zarejestrować swój udział w aukcji; rejestracja będzie też możliwa na miejscu w Muzeum w dniu aukcji).

Udział w aukcji na odległość: www.artinfo.pl (na tej stronie można załatwić możliwość licytowania przez telefon lub przez pośrednika i zapoznać się z cenami wywoławczymi). 

Dodatkowe informacje na facebooku: Panel, filmu, wystawa zdjęć , Aukcja charytatywna

informacja prasowa,

więcej o aukcji i jej celu

List Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny ws. aukcji


Sponsor wystawy zdjęć: 


 

Nasza obecna aktywność

Fundacja Wolna Syria aktualnie zaangażowana jest w dwa projekty pomocowe realizowane na terenie Syrii.

 

Pierwszy  realizowany projekt to wsparcie finansowe i zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej opieki medycznej działających wewnątrz Syrii, w prowincjach Aleppo i Idlib. Punkty medyczne ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej zostały założone przez oddział turecki Amerykańsko Syryjskiego Towarzystwa Medycznego (SAMS). W całej północnej Syrii jest obecnie zaledwie pięć punktów medycznych posiadających takie wyposażenie, co wobec ogólnej liczby ludności i trwających ciężkich bombardowań jest liczbą zdecydowanie niewystarczającą.

 

Taka sytuacja wymusza przewożenie rannych cywili, którzy są w stanie krytycznym do odległych szpitali w Turcji. Długi dystans, liczne punkty kontrolne, konieczność przenoszenia rannych przy granicy do karetek tureckich wydłużają całą podróż do kilku godzin. Wiele osób, zwłaszcza dzieci, umiera, bo nie wytrzymuje tej podróży po ratunek. Inni nawet na taką podróż już nie mieli szans.

 

Fundacja Wolna Syria jest jednym z wielu partnerów SAMS uczestniczących w projekcie. Środki przeznaczone na sfinansowanie części projektu objętej przez Fundację pochodzą z charytatywnej aukcji dzieł sztuki, która odbyła się w styczniu 2015 roku w Warszawie, a której Fundacja była współorganizatorem.

  

 

  

 

 

Drugi z realizowanych obecnie projektów to wsparcie niezależnych mediów działających na terenie Syrii. Wsparcie, udzielone za pośrednictwem organizacji  Common Media Office in the Western Ghouta, polega na sfinansowaniu zakupu trzech szerokopasmowych terminali satelitarnych, które pozwolą usprawnić łączność dziennikarzy społecznych ze światem zewnętrznym oraz zapewnią lepszy dostęp do informacji o sytuacji wewnątrz kraju. Projekt finansowany jest ze środków własnych Fundacji.

 


 

Bezpośrednia pomoc na terenie Syrii

Fundacja organizowała również od listopada 2013 zbiórki darów i transporty pomocy humanitarnej rozdzielanej pomiędzy uchodźców syryjskich. Transporty zawierające łącznie 45 ton darów, odzież i obuwie, leki i środki opatrunkowe, koce i zabawki, podlegały polskiej i tureckiej kontroli celnej. Przewożone były z portu w Gdyni do portu Mersin, a dalej drogą lądową do Bab Al-Hawa, gdzie przekazywane były grupom syryjskim i dystrybuowane wśród uchodźców wewnętrznych na północy Syrii.

Dystrybucja darów prowadzona była we współpracy z dwiema organizacjami: Union of Syrians Abroad (UoSA) z siedzibą w Wiedniu – oddział w Reyhanli oraz Aleppo City Medical Council (ACMC), grupą prowadzącą polowe punkty medyczne na terenie Aleppo.

grudzień 2014 

Kolejne dary z Polski są już w drodze do Syrii!

październik 2014

 Nie zamykaj oczu

 

Luty 2014

Pomoc z Polski szczęśliwie dotarła do Syrii

Listopad 2013

Droga pomocy

Z Polski do Syrii wysłanych zostało więcej transportów. Pierwsze tego rodzaju działania podejmowane były przez społeczność syryjską w Polsce już w 2011 roku. Jednym z celów powołania Fundacji było sformalizowanie i lepsza organizacja tych inicjatyw. Dzięki praktycznemu doświadczeniu Fundacja mogła również pomóc innym organizacjom w dostarczeniu transportów humanitarnych na teren Syrii.

 


Z inicjatywy Fundacji podjęta została próba oceny sytuacji w Syrii i dyskusji na temat co i jak trzeba zrobić by pomóc Syryjczykom.

W Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 9 styczniu br., zorganiozowany został panel dyskusyjny poświęcony sytuacji w Syrii i losom ludności cywilnej w wyniszczającej wojnie w Syrii - "SYRIA W OGNIU - KRYZYS HUMANITARNY A ODPOWIEDŹ ŚWIATA". W panelu uczestniczyli: dr Samer Masri, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Patrycja Sasnal, Michał Przedlacki, Marcin Suder i Maciej Moskwa.
Podczas spotkania odbył się także pokaz wielokrotnie nagradzanego polskiego filmu o wojnie w Syrii "NOTATKI Z CIEMNOŚCI". Wydarzeniu towarzyszy także wystawa fotografii o dzisiejszej Syrii autorstwa Marcina Sudera.

Rozliczenie podatkowe 2014

> MOŻNA odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną Fundacji Wolna Syria w 2014 roku

Fundacja realizuje cele w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4. ust.1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”.

Podstawa prawna odliczenia: art.26 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wypełniając PIT-37 należy wypełnić PIT/O (część B.Odliczena od dochodu, pkt.1. Darowizny przekazane, rubryka 11). Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż na podatniku leży obowiązek sprawdzenia jak należy prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe, czy jego status uprawnia go do odliczenia darowizny i jakie muszą być spełnione warunki (np. odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodów). Dodatkowe informacje.

> NIE MOŻNA przekazać na rzecz Fundacji Wolna Syria 1% podatku

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (pomimo, że prowadzi działalność pożytku publicznego). Wynika to m.in. z faktu, że Fundacja została zarejestrowana 6 sierpnia 2013 roku, a zgodnie z art.22 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem prowadzenia działalności zgodnie z art. 3 ustawy, przez co najmniej 2 lata. 

Światowy Dzień Solidarności z Syrią - 11 stycznia

W Syrii wciąż ginie ludność cywilna. Przywódcy światowi i instytucje państwowe zawiodły ale zwykli ludzie nie zawiedli. Pomoc i wsparcie jest coraz większe. Dziękujemy! 

Z tej okazji można podpisać PETYCJĘ do ONZ