Powolna śmierć - Ludność cywilna w obleganych rejonach Syrii

Do punktu opieki medycznej trafiła dziesięcioletnia dziewczynka imieniem Lina, nieprzytomna. W czasie zajęć szkolnych zapadła w śpiączkę wywołaną chronicznym niedożywieniem: dziewczynka umierała z głodu. Gdy dziecko trafia do szpitala, szkoła zawiadamia rodziców – każdego tygodnia w szpitalu jest kilka podobnych przypadków - więc mama Liny była przy córce. Po zakończeniu badania lekarz podkreślił w rozmowie z nią, że musi karmić córkę zanim wyśle ją do szkoły. Matka odpowiedziała: „Mam trzy córki i każdego ranka zanim wyjdą do szkoły karmię jedną z nich. Dzisiaj nie była jej kolej.” [dr Majed, Ghouta Wschodnia].

Fragment raportu „Powolna śmierć - Ludność cywilna w obleganych rejonach Syrii”

Przygotowany przez Syryjsko Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (SAMS) raport dokumentuje życie i śmierć w obleganych przez siły reżim rejonach Syrii. Opisuje strategie, jakie przyjęli mieszkańcy w nadziei przetrwania i okoliczności w jakich umierają. Według danych SAMS w warunkach długotrwałego oblężenia w Syrii przebywa obecnie 640 200 osób, w 49 rejonach.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ winni nadal dążyć do skierowania do Międzynarodowego Trybunału Karnego sprawy zbrodni wojennych popełnianych w Syrii na obleganej ludności cywilnej. Długotrwałe i narastające blokady ludności cywilnej w Syrii były tolerowane już zbyt długo.

Raport w j.angielskim: http://www.wolnasyria.org/images/pdf2/slow_death.pdf

Streszczenie w j.polskim: http://www.wolnasyria.org/images/pdf2/powolna_smierc.pdf