Bezpośrednia pomoc na terenie Syrii

Fundacja organizowała również od listopada 2013 zbiórki darów i transporty pomocy humanitarnej rozdzielanej pomiędzy uchodźców syryjskich. Transporty zawierające łącznie 45 ton darów, odzież i obuwie, leki i środki opatrunkowe, koce i zabawki, podlegały polskiej i tureckiej kontroli celnej. Przewożone były z portu w Gdyni do portu Mersin, a dalej drogą lądową do Bab Al-Hawa, gdzie przekazywane były grupom syryjskim i dystrybuowane wśród uchodźców wewnętrznych na północy Syrii.

Dystrybucja darów prowadzona była we współpracy z dwiema organizacjami: Union of Syrians Abroad (UoSA) z siedzibą w Wiedniu – oddział w Reyhanli oraz Aleppo City Medical Council (ACMC), grupą prowadzącą polowe punkty medyczne na terenie Aleppo.

grudzień 2014 

Kolejne dary z Polski są już w drodze do Syrii!

październik 2014

 Nie zamykaj oczu

 

Luty 2014

Pomoc z Polski szczęśliwie dotarła do Syrii

Listopad 2013

Droga pomocy

Z Polski do Syrii wysłanych zostało więcej transportów. Pierwsze tego rodzaju działania podejmowane były przez społeczność syryjską w Polsce już w 2011 roku. Jednym z celów powołania Fundacji było sformalizowanie i lepsza organizacja tych inicjatyw. Dzięki praktycznemu doświadczeniu Fundacja mogła również pomóc innym organizacjom w dostarczeniu transportów humanitarnych na teren Syrii.

 


Z inicjatywy Fundacji podjęta została próba oceny sytuacji w Syrii i dyskusji na temat co i jak trzeba zrobić by pomóc Syryjczykom.

W Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 9 styczniu br., zorganiozowany został panel dyskusyjny poświęcony sytuacji w Syrii i losom ludności cywilnej w wyniszczającej wojnie w Syrii - "SYRIA W OGNIU - KRYZYS HUMANITARNY A ODPOWIEDŹ ŚWIATA". W panelu uczestniczyli: dr Samer Masri, dr Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Patrycja Sasnal, Michał Przedlacki, Marcin Suder i Maciej Moskwa.
Podczas spotkania odbył się także pokaz wielokrotnie nagradzanego polskiego filmu o wojnie w Syrii "NOTATKI Z CIEMNOŚCI". Wydarzeniu towarzyszy także wystawa fotografii o dzisiejszej Syrii autorstwa Marcina Sudera.