Koszty i stan realizacji

dziecizsyrii2

Transport Warszawa-Mersin

8 500*

 

 

Opakowania

500 zł

Koszt agencji celnej w Polsce

500 zł

Fumigacja

500 zł

Odprawa celna i kontrola w Turcji

1 500*

Transport na terenie Turcji

3 500*

Kupno leków w Turcji

2 000 zł

Suma

17 000 zł

 

 

 

 

 

  

 

 

Koszty własne działalności członków Fundacji pokrywane są z ich prywatnych środków (koszt przelotu i pobytu w Turcji, koszty dystrybucji na terenie Syrii itd.).

* zrewidowane koszty (wcześniej szacowane na: 7000 zł - transport do Mersin, 1000 zł - odprawa w Turcji, 1500 zł - transport w Turcji)

W przypadku braku wystarczających środków na pokrycie wszystkich kosztów, w pierwszej kolejności pokryte zostaną koszty transportu (15000 zł), następnie ogłoszona zostanie zbiórka publiczna na pokrycie kosztów zakupu lekarstw.

 

Uzbierane

Cel

 % realizacji

 

Koszty transportu (zł)

17 000

17 000

100,0%

 

 Rzeczy na pomoc (kg)

14 000

12 000

116,7%

cel został osiągnięty

Obecnie kontener znajduje się w Gdyni, ale wkrótce wypłynie na statku o nazwie Thalassa Mana, którego poruszanie się można śledzić na mapie

05-09-2014